Grafsteen Pastoor Ballings in ere hersteld

Gepubliceerd op 16 april 2022 om 13:10

Waar een wil is, is een weg 

 

Op zaterdag werd op het kerkhof van Viversel de laatste hand gelegd aan de renovatie van Pastoor Ballings’ graf.  

 

Pastoor Ballings was behalve meer dan 35 jaar priester in ons oudste kerkdorp een oorlogsheld die verschillende levens redde tijdens WOI. Hij werd zelfs ter dood veroordeeld, en was politiek krijgsgevangen. Zijn onvermoeibaarheid en sociaal engagement zorgden ervoor dat hij in Viversel tot aan zijn dood in 1967 op handen werd gedragen. Om hem te eren werd er zelfs een straat in Viversel naar hem genoemd: de Pastoor Ballingsstraat, een zijstraat van het Sacramentspad.  

 

Trouwe bezoekers van het kerkhof merkten echter op dat het zijn grafsteen minder goed verging. Jarenlang kaartten verscheidene personen het verval aan, maar vanuit de Viverselse parochiale gemeenschap werd er jammer genoeg niets ondernomen.  

 

Vastbesloten dat pastoor Ballings meer respect verdiende, engageerden enkele Vierseleers (Johan Baerts, Marcel Raymakers, Rudi Quintens en Ronny Swinnen) zich om het graf te renoveren. Ze schoten geld voor om de materialen aan te kopen, en met vereende krachten konden zij de afgelopen dagen eindelijk het graf van de E.H. in ere herstellen.  

 

Meer weten over pastoor Ballings? Lees dan zeker het artikel over hem op www.viversl.com/pastoor-ballings

Grafsteen in verval

Werken in uitvoering

Grafsteen in ere hersteld