Het Mirakelspel

Info

De geboorte van het Mirakelspel

 

1978 was het jaar van het dorp. Een aantal inwoners van Viversel, nl. Martin Bosmans, Fanny Germeys, Roger Luyckx, Wim Hemerijckx en enkele anderen staken de koppen bij elkaar om deze gebeurtenis ook in Viversel niet ongemerkt te laten voorbijgaan en stichtten de dorpsraad.

 

Van het ene idee kwam het andere. Er zou een massaspel opgevoerd worden om het mirakel van de bloedende hostie uit 1317 te herdenken. De hele gemeenschap zou eraan deelnemen. Niemand wist toen hoe het moest en welke tekst moest gebruikt worden. Wim Hemerijckx werkte een ontwerp uit om als basis voor een schrijver te dienen die later wel gevonden zou worden. Het ontwerp werd stilaan echter meer dan een schets en aangemoedigd door de groep en dankzij de toen nog jeugdige overmoed, werd de tekst volledig uitgeschreven.

Maar met een tekst alleen kom je er niet. De motor achter dat alles was het duo Martin - een eenvoudige dorpsfiguur met een enorm enthousiasme - en Fanny, een ondernemende dame met de twee voeten op de grond . Hoe zij erin geslaagd zijn dankzij de toen nog talrijke verenigingen in Viversel de ganse gemeenschap in beweging te zetten, is voor mij nog altijd een raadsel.

Het gebeurde en met succes!

 

De legende van de bloedende hostie

 

Wat we weten over het mirakel is bitter weinig.

Op 17 juli 1317 ging een kapelaan uit Lummen (Viversel hing toen af van de parochie Lummen) een stervende bezoeken op het gehucht den Dickel in Viversel om de Laatste Sacramenten toe te dienen.

Terwijl hij de zieke de biecht afnam, legde hij de pyxis (het doosje dat de hostie bevat) in het kamertje ernaast. Toen hij terugkwam vond hij de pyxis opengebroken en een bloedende hostie lag ernaast. In twijfel vluchtte hij ermee naar Lummen. Pas op 1 augustus vertrok hij op aanraden van de pastoor van Lummen naar de Abdij van Herkenrode om de daar geleerde monnik  Simon van Aulne te raadplegen over de gebeurtenis.

Toen hij nabij Viversel, op de huidige Sakramentsheuvel, langs een kudde schapen liep, vielen deze dieren op hun knieën.

Aangekomen in de abdijkerk gebeurden verder nog mirakels.

 

Sindsdien werd de hostie in de abdij van Herkenrode bewaard en werd de abdij een gekende bedevaartsoord dat een rijke bloei kende tot aan de Franse Revolutie.

Toen de abdij in 1797 werd opgeheven, moest de hostie op verschillende plaatsen in het geheim worden bewaard, om in 1804 te worden overgebracht naar de Sint-Quintinuskerk te Hasselt, waar deze zich nog steeds bevindt.

 

Het mirakelspel

 

Hoe de mensen in Viversel in 1317 op het mirakel hebben gereageerd en wie de dader(s) van de misdaad op de hostie waren, is niet geweten.

Om daar een antwoord op te geven is het mirakelspel gegroeid als een hedendaagse nieuwe legende. Hoofdpersonages zijn de geliefden Klara en Krijn en de inwoners van Viversel die elk op hun manier de gebeurtenissen proberen te verklaren.

Maar het voornaamste mirakel is dat een kleine dorpsgemeenschap erin slaagt het kleine dagdagelijks leven te overstijgen en solidair aan de wereld te laten zien waartoe zij in staat is.

Het mirakelspel werd in de loop der jaren verschillende malen opgevoerd: in 1979, 1984, 1999, 2005 en een voorlopig laatste maal in 2017.

 

     Bron:  Wim Hemerijckx

 

Contact

Volg het Mirakelspel op Facebook

Fotoalbum