Bord Viversel ingehuldigd

Gepubliceerd op 22 mei 2022 om 17:54

Bijna 30 jaar geleden werd er foutief een plaatsnaambord geplaatst op de Terlaemenlaan in Viversel: het stukje Viversel, waarbinnen het kasteel van Terlamen lag, leek plots bij Bolderberg te horen.

Jarenlang werd er geijverd voor een rechtzetting. Om de aandacht op het misplaatste bord te vestigen werden er enkele ludieke acties georganiseerd, die haalden zelfs af en toe het lokale nieuws. De dorpsraden van Bolderberg en Viversel braken er samen hun hoofd over, maar concreet veranderde er niets.

Met de herinrichting van de Terlaemenlaan zag de dorpsraad van Viversel een ultieme kans ontstaan om de borden correct te laten plaatsen. Onder het modererend oog van de burgemeester werd een officiële plaatsbepaling gedaan van de borden Viversel en Bolderberg. Het bord Bolderberg werd enkele weken geleden al op zijn nieuwe plaats geplaatst, maar het bord Viversel liet nog wat op zich wachten. Na 3 decennia was het dan eind vorige week eindelijk zo ver! Zondag werd het bord Viversel officieel ingehuldigd door de dorpsraad van Viversel en enkele van de dorpelingen die er al die jaren mee voor gestreden hebben. Dit gebeurde natuurlijk plechtig en feestelijk zoals ze het in Viversel gewoon zijn.