Nieuwe verkeerssituatie schoolomgeving

Gepubliceerd op 6 maart 2022 om 13:44

In een samenwerking tussen het lokale bestuur, de politie en de Sint Jan Berchmansschool , willen ze tijdens de 4 weken tussen de krokus- en paasvakantie een nieuwe verkeerssituatie testen in de omgeving van de school.

-In de Sint-Quirinusstraat wordt er tussen de Veldstraat en de rotonde met de Westlaan eenrichtingsverkeer ingevoerd. Je kan de Sint-Quirinusstraat niet meer in via de rotonde.    Fietsers mogen nog wel in 2 richtingen rijden.

-In de loop van 2022 zal het voetpad in de Sint-Quirinusstraat worden doorgetrokken tot aan de Veldstraat. Zo kunnen de de kinderen veilig naar school stappen. Met een           parkeerverbod aan de zijde van de school wordt het nu al uitgetest.

-De parking in het Poothof zal enkel nog toegankelijk zijn voor ouders van de kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar. De parkeervakken in het Poothof zullen ook verbreed    worden. 

-de ouders van de leerlingen vanaf het tweede leerjaar kunnen parkeren aan de Vierseleer op 250meter van de school, of aan de kerk op 350 meter van de school.

Met deze ingrepen wordt er letterlijk meer ruimte gemaakt aan de schoolpoort voor voetgangers en fietsers en zo een veiligere schoolomgeving creëren voor de schoolkinderen.

Na de testperiode wordt de nieuwe situatie geëvalueerd. Voor vragen en opmerkingen kan U terecht bij het team mobiliteit via mobiliteit@heusden-zolder.be of de school via info@sintjanberchmansviversel.be